Ime in priimek kandidata za vpis:
*

Datum rojstva: *(npr 1.1.2000)

Ime in priimek starša oz. skrbnika:
*

Naslov bivališča:
*

Telefonska številka starša oz. skrbnika:
*

E-naslov starša oz. skrbnika:
*

Vpis še ni bil opravljen.